Ρητά & γνωμικά, αρχαίων ελλήνων σοφών

19 Οκτωβρίου 2010
(51 ψήφοι)

Με αδιάκοπο φροντίδα και συνεχή μόχθο όλα κατορθώνονται. ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

Εινόν οι πολλοί, κακούργους όταν έχουσι προστάτας.
(Είναι τρομερός ο όχλος όταν παρασύρεται από κακούς δημαγωγούς)
Ευριπίδης .


Αχαλίνων στομάτων ανόμου τ΄ αφροσύνας το τέλος δυστυχία .

(Τα αχαλίνωτα στόματα και η αμυαλοσύνη, έχουν στο τέλος τους τη δυστυχία) Ευριπίδης

Το της πόλεως όλης ήθος, ομοιούται τοις άρχουσιν .
(Το ήθος των αρχόντων είναι όμοιο με το ήθος των αρχόμενων )
Ισοκράτης


Καίπερ γέρων ών,αλλά τώ γήρα φιλεί χώ νούς ομαρτείν καί τό βουλεύειν ά δεί.

 (Αν και είναι γέρος, αλλά και ο νους και η ορθή σκέψη συνήθως συνοδεύουν τα γηρατειά. )

Σοφοκλής


Τοίς νόμοις γάρ τών πολιτών εμμενόντων,οί πόλεις ισχυρόταταί τε καί ευδαιμονέσταται γίγνονται.

(Όταν οι πολίτες μένουν σταθεροί στους νόμους, οι πόλεις γίνονται και πιο ισχυρές και πιο ευτυχισμένες.) Σωκράτης


Κέρδος αισχρόν βαρύ κειμήλιον.
Αισχρό κέρδος είναι βαρύ κειμήλιο. Περίανδρος

Βακτήριά εστι παιδεία βίου.
Η μόρφωση είναι στήριγμα της ζωής. Μένανδρος


Δίκην,δίκην έτικε και βλάβην βλάβην ( Η μεν τέχνη μακρά, ο δε βίος βραχύς.) Ιπποκράτης

Όπως όσοι βαδίζουν στον ήλιο, παρακολουθούνται από τη σκιά τους,
έτσι κι όσοι έχουν μεγάλη δόξα, παρακολουθούνται από το φθόνο.
Πλούταρχος

Το θεμέλιο της σοφίας είναι η υπομονή. Πλάτωνας

Στον αγαθό άνθρωπο για το τίποτε δεν γεννιέται φθόνος, ούτε φόβος, ούτε οργή ή μίσος.Πλούταρχος

Όπως όσοι βαδίζουν στον ήλιο, παρακολουθούνται από τη σκιά τους, έτσι κι όσοι έχουν μεγάλη δόξα, παρακολουθούνται από το φθόνο.
Σωκράτης

Δεν ξέρω κάτι άλλο, για το οποίο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να νοιάζεται τόσο πολύ, όσο για το πώς
θα γίνουν τα παιδιά του καλύτερα απ΄ αυτόν και τουςόμοιούς του. Πλάτωνας

Εν οργή μήτε λέγειν μήτε πράττειν.  Πυθαγόρια ρήση

Δεί μάλιστα απέχεσθαι, τών αισχρών καί αδίκων ηδονών. Σωκράτης

Τα καλά κόποις κτώνται

Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι χρυσοφόρων μήδων εστόρεσαν δύναμιν


ΣOΛΩΝ

Aνδρών δ’ εκ μεγάλων πόλις όλλυται.
(Η πατρίδα από τους μεγάλους άνδρες καταστρέφεται.)

Ο των περισσών ζήλος, ευθύς ακολουθεί και συνοικίζεται τη χρεία των αναγκαίων.

Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.
(Κανένα να μην καλοτυχίζεις πριν να δεις το τέλος της ζωής του.)

Πάντη δ’ αθανάτων αφανής νόος ανθρώποισιν.
(η σκέψη των αθανάτων θεών είναι ανεξερεύνητη από τους ανθρώπους.)

Τον λόγον είδωλον είναι των έργων.
(Ο λόγος είναι η εικόνα των έργων.)

Γηράσκων δ’ αιεί πολλά διδασκόμενος.
( Γηράσκω συνεχώς και πάντοτε μαθαίνοντας.)

Τα σπουδαία μελέτα. (Να μελετάς ό,τι αξίζει να μελετηθεί.)

Έργμασιν εν μεγάλοις, πάσιν αδείν χαλεπόν..
(Σε μεγάλα έργα είναι δύσκολο να είναι όλοι ευχαριστημένοι.)

Συμβούλευε μη τα ήδιστα, αλλά τα βέλτιστα.
( Να συμβουλεύεις όχι τα πιο ευχάριστα, αλλά τα πιο ωφέλιμα.)

Φίλους μη ταχύ κτώ, ούς δ’ αν κτήση, μη ταχύ αποδοκίμαζε.

( Φίλους να μην αποκτάς σύντομα, εκείνους όμως που θα αποκτήσεις να μην τους αποδοκιμάζεις εύκολα.)

Μη ψεύδου, αλλ’ αλήθευε. ( Να μην λες ψεύδη, αλλά την αλήθεια.)


 Έρωτα παύει λιμός ή χαλκού σπάνις. Μένανδρος

( Τον έρωτα τον σταματάει η πείνα ή η έλλειψη χρημάτων)

Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη. Αριστοτέλης

(Η φιλία ή η αγάπη, είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα.)

Top