Μανόλης Τριανταφυλλίδης(1883-1959) :Ο νομοθέτης της νέας Ελληνικής γλώσσας

Ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης ήταν ο Κορυφαίος γλωσσολόγος μας που αφιέρωσε τη ζωή του, το έργο του και την περιουσία του στη μελέτη της γλώσσας μας και στους αγώνες του εκπαιδευτικού δημοτικισμού που θεωρείτε ο πατέρας της γλώσσας που συνήθως ονομάζεται κοινή νέα ελληνική ή νεοελληνική κοινή

Το Λεξικό καθώς και η νεοελληνική γραμματική της δημοτικής γλώσσας (1941)είναι μόνο δυο από τις πολύτιμες εκδόσεις του. Επίσης μνημειώδη έχει μείνει και το έργο του Τριανταφυλλίδη Ιστορική Εισαγωγή (1938)

Ο Τριανταφυλλίδης σκεπτόμενος προφανώς το μέλλον της γλωσσικής παιδεία στην Ελλάδα , Ίδρυσε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ,που δίκαια του δόθηκε η πρόσθετη προσωνυμία Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Ένα ίδρυμα που προσέφερε πολλά στο πανεπιστήμιο και γενικότερα την ελληνική κοινωνία .

Γλώσσα δεν είναι, καθώς φαντάζονται κάποιοι , αράδιασμα από λέξεις, τύπους και κανόνες, όπως αναγράφονται σε λεξικά και γραμματικές..
Παρά η έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου , κύμα ζωής , άνοιγμα και επαφή ψυχών ,ανταλλαγή αισθημάτων και σκέψεων μέσα σε συνομιλία ,ερώτηση και ανταπόκριση, άρνηση και κατάφαση , προσταγή, απογοήτευση και παράκληση, μικροεπεισόδια, πεζότητες και ταπεινότητες της καθημερινής ζωής και έξαρση και κατάνυξη ,τραγούδι και κλάμα , χαρά και καημός, τρικυμιά και γαληνή, αγάπη και πάθος, αγωνία και κατάρα , επιστήμη και ζωή ,σκέψη, ενατένιση της μοίρας και φιλοσοφία.
Μαν. Τριανταφυλλίδης

Στην ίδια κατηγορία...