Μελέτες για τους βλάχους από τον Αστέριο Κουδούνη

Σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες που συλλέξαμε από το ίντερνετ η εργασία «Μελέτες για τους Βλάχους» του Αστέριου Ι. Κουκούδη πραγματοποιήθηκε μέσα στο ερευνητικό πλαίσιο του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα 1994-1997.

Το 1998 έλαβε βραβείο του Τμήματος Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Στις «Μελέτες για τους Βλάχους» επιχειρείται μια προσπάθεια καταγραφής της ιστορικής και κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης του συνόλου των βλάχικων οικισμών και εγκαταστάσεων, τόσο στους μητροπολιτικούς τους χώρους όσο και στη διασπορά τους, κυρίως στη Βαλκανική, από την εμφάνιση των Βλάχων στο ιστορικό στερέωμα μέχρι τον 20ο αιώνα.

Τα ερευνητικά αρχεία των συγγραμμάτων του ιστορικού Αστέριου Κουκούδη,μετά από επιθυμία του, σήμερα βρίσκονται στην δημόσια βιβλιοθήκη Βέροιας.

Στην ίδια κατηγορία...