Πως να καθαρίσετε τα αξεσουάρ τζακιού

Με το καιρό τα αξεσουάρ τζακιού θα σκονιστούν ή θα λερωθούν με στάχτη από το τζάκι.

Για να τα καθαρίσετε χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή έστω ελαφρά βρεγμένο (νωπό) πανί.
Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε κάποιο χημικό καθαριστικό (όπως χλωρίνη, οινόπνευμα, διαλυτικό) και κάποιο αιχμηρό αντικείμενο. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει πιθανότητα να καταστρέψετε την βαφή τους.

Στην ίδια κατηγορία...