Βίντεο με σχόλια στο Ευαγγέλιο και την εορτή της Πεντηκοστής

Σήμερα γιορτάζουμε στην Εκκλησία μας τη μεγάλη γιορτή της Αγίας Πεντηκοστής.


Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.Στο Σύμβολο της Πίστεως μας ομολογούμε: Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των Προφητών

Στην ίδια κατηγορία...