Κωνσταντινούπολη 29 Μαΐου 1453. Ο τελευταίος Λόγος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Κωνσταντινούπολη 29 Μαΐου 1453.                                                                                            «Θα πεθάνουμε για την πίστη του Χριστού και την πατρίδα μας». Ο τελευταίος Λόγος του  Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.