Ελένη Ράντου: Και τελικά η ζωή συνεχίζεται χωρίς εμάς.

Ακολουθεί ανάρτηση της Ελένης Ράντου από το Facebook:

Και τελικά η ζωή συνεχίζεται χωρίς εμάς.
Η στιγμή μας αποφεύγει. Είμαστε συνώνυμο του Μαζί της αγκαλιάς των σταγονιδίων που προκαλεί το γέλιο η το κλάμα σας. Φέρνουμε τον κόσμο κοντά. Να ακουμπάει ο ένας στον άλλον. Κι αυτό δεν επιτρέπεται στη παρούσα συνθήκη. Είμαστε μ έναν τρόπο τρομοκράτες. Σπέρνουμε τρόμο με την μεταδοτικότητα της τέχνη μας. Άρα προσωρινά- εκτός λειτουργίας και σε αναγκαστική επ αόριστoν άδεια άνευ αποδοχών.
Κι αφού δυο πράγματα αγάπησα το θέατρο και τα ταξίδια … νοιώθω ν απαγορεύομαι ως είδος. Απειλώ τη δημόσια υγεία.
Προσωρινά- για ποσό άραγε? – κλειστή.

https://www.facebook.com/35064893455/photos/a.10153019601588456/10157150131673456/?type=3&eid=ARD220sRDBZynSs7cNzk3ZFXTo-_PDQKmF4OiJTmMbjEbo4cQITmfZLj2tDAdSQxZ3ITIKHcJ7qkAXav&__xts__%5B0%5D=68.ARCK1rPQWif7OlBYu-z0FMK6TKHgj19LHJ1W5vwxOuK90VVbcNug1amPy-Ci_WurDjFxhQMe5b5po02syMlxbaS9m7zzK8OhnEqxPKz7WOi-d6bvlNXt0yciGAbxIYhjzUtuxeIkUC-f0E4ouE-9SAQEE8U1x5wSzNT6IFfJd9Jo2gc5ND1c3wg45xZD1VVDiFpDdFI6C5gtnHk-2ryO-OwpzgbXVdnl5WomF6fH7L7I1BsdOp7eYzaKgh3POBVliPUGB0e28ZH0_NNKQNvpP5FpsTRJVFXuguPSSoSFpM7mXkoncsgU6w6HwT-PmjoJOiqovvMBy3Wwht9Y6w&__tn__=EEHH-R

Σχετικές δημοσιεύσεις