ΕΕΚΕ: Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς

Η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών, στηρίζει την πανελλήνια απεργία τη Δευτέρα στις 30/10 που έχει προκηρυχθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, αφού, με την επιδιωκόμενη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων και του αριθμού των εργαζόμενων που εξυπηρετούν τους καταναλωτές, αποδυναμώνονται οι τοπικές κοινωνίες, 

ιδιαίτερα της περιφέρειας και δυσχεραίνεται η πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα, για όλους τους πολίτες που δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες. Από την άλλη μεριά, πλήττεται το δικαίωμα στην εργασία 780 υπαλλήλων οι οποίοι, οδηγούμενοι στην ανεργία, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τεράστιες δυσκολίες στην διαχείριση των καταναλωτικών οικογενειακών τους αναγκών.

Τα τραπεζικά ιδρύματα οφείλουν να προστατεύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και ιδίως των εργαζομένων τους, αποφεύγοντας πρακτικές που, στο όνομα της κερδοφορίας, οδηγούν σε αδιέξοδο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Στην ίδια κατηγορία...