Πως προέκυψε η λαϊκή έκφραση…Έγινε γλέντι τρικούβερτο

Έγινε γλέντι τρικούβερτο σημαίνει ότι  έγινε γλέντι εξαίσιο και υπέροχο. Η φράση προέρχεται από τα μεγάλα καράβια.

Είχαν αυτά μόνο τρεις κουβέρτες (τρία καταστρώματα). Έτσι στη φράση μας «ξεχάσαμε τα καράβια» και για να δηλώσουμε ότι το γλέντι μας ήταν μεγάλο, το παρομοιάσαμε με το μεγάλο καράβι που είχε τρεις κουβέρτες. Άρα θα ήταν πολύ μεγάλο.

Στην ίδια κατηγορία...