Πως προέκυψε η λαϊκή έκφραση μου έφυγε το καφάσι

Στα Τούρκικα καφάς θα πει κεφάλι, κρανίο.

Όταν, λοιπόν, η καρπαζιά, που έριξαν σε κάποιον είναι δυνατή λέμε :”του έφυγε το καφάσι, δηλαδή, του έφυγε το κεφάλι από τη δύναμη του κτυπήματος. Το ίδιο και όταν αντιληφθούμε κάτι σπουδαίο, λέμε μου έφυγε το καφάσι , δηλαδή, μου έφυγε το κεφάλι από τη σπουδαιότητα ή μου έφυγε το κεφάλι από τις βλακείες που άκουσα.

Στην ίδια κατηγορία...